Godkjenninger

Færder Elektro innehar de viktigste sertifiseringer for å kunne utføre våre tjenester. Vår seriøsitet er din sikkerhet.

Kontakt oss

DSB

Prosjektering av elektriske anlegg Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg.

National kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

Ekomnettautorisasjon – ENA 9398.

Norwegian Cabling System (NCS)

Autorisert system installatør.